Po raz kolejny pomyślnie przeszliśmy audyt TUV Rheinland, który zakończył się otrzymaniem certyfikatu IFS Logistics i tym samym potwierdził jakość i bezpieczeństwo świadczonych przez nas usług na poziomie wyższym.

 

Posiadamy certyfikat IFS (International Food Standard) Logistics już od 2016 roku – początkowo na poziomie podstawowym, a rok później na poziomie wyższym. Bieżący audyt potwierdza bezpieczeństwo, jakość i wysoki standard świadczonych przez nas usług. W dokumencie zawarta jest informacja, że spełniamy postawione wymagania w zakresie transportu żywności w stałych warunkach otoczenia oraz zaostrzone kryteria dla transportu produktów chłodzonych i w niskich temperaturach (-18°C).